feed/rss
jest pusty
Subiekt GT to nowoczesny system sprzedaży stworzony z myślą o firmach, które poszukują sprawnego narzędzia wspomagającego całościową obsługę działu handlowego, sklepu, punktu usługowego, rzemieślniczego itp
Gratyfikant GT posiada wiele rozbudowanych funkcji przydatnych w dziale kadr i płac.
Gestor GT to wygodny i elastyczny system wspomagający budowanie trwałych relacji z klientami. Skutecznie wspiera różnego rodzaju działania handlowe i marketingowe, zapewniając wydajność i komfort pracy.
Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
Rewizor GT to profesjonalny system finansowo-księgowy dla małych i średnich przedsiębiorstw. Program stworzony jest w oparciu o Ustawę o Rachunkowości oraz dostosowany do wymogów Unii Europejskiej.
Sello to nowoczesny system stworzony z myślą o tych, którzy sprzedają towary w serwisach aukcyjnych i poszukują wszechstronnego, a jednocześnie prostego narzędzia do obsługi aukcji internetowych. Program komunikuje się z serwisem Allegro.pl i eBay.pl
Navireo to nowoczesny system ERP kompleksowo wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem średniej wielkości. Tym, co wyróżnia go spośród innych systemów klasy ERP, jest duża elastyczność, dzięki której Navireo można łatwo rozbudować i dostosować do indywidualnych potrzeb firmy.
Witaj nieznajomy, zaloguj się lub załóż konto
Ulepszenia
Produkty Insert GT:
Sfera:
Plusy:
Zastosowanie:


Skip Navigation LinksdlaInsert.pl - Regulaminy - Regulamin ogólny

Regulamin ogólny

DEFINICJE:


Ilekroć w niniejszym regulaminie lub w Serwisie występują poniższe sformułowania należy je rozumieć w sposób zdefiniowany poniżej:


Operator

123 SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała, przy ul. Cieszyńskiej 52.

Vortal

prowadzony przez Operatora serwis WWW poświęcony rozszerzeniom dla programów firmy Insert jak np. Navireo, Insert GT, Insert NEXO, Sello oraz zagadnieniom z nimi związanych

Rozszerzenie

program,  zestawienie, wzorzec wydruku lub inne autorskie rozwiązanie stworzone w celu rozszerzenia funkcjonalności i usprawnienia pracy programów Insert

INSERT

Firma Insert S.A. z siedzibą we Wrocławiu, 52-315 Wrocław, przy ul. Kobierzyckiej 3

Klient

osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Polski dokonująca zamówień i zakupów w Vortalu

Partner

podmiot gospodarczy zarejestrowany w Insert jako Autoryzowany Partner, Partner Handlowy lub Dyplomowany Serwisant świadczący usługi serwisowe i/lub programistyczne

Użytkownik

podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Rejestracji, w wyniku której utworzone zostało dla niego Konto i tym samym uzyskał on dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach Vortalu na zasadach określonych w Regulaminie

Top 10

Ranking 10 najlepiej sprzedających się produktów Partnerów.


Regulamin ogólny

 1. Operatorem serwisu DlaInsert.pl (zwanego dalej Serwisem) jest firma 123 SERWIS Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, zwana dalej Operatorem.
 2. Użytkownikiem Serwisu może zostać tylko podmiot gospodarczy, posiadający swój unikatowy numer NIP i który pomyślnie przejdzie proces rejestracji w Serwisie.
 3. Prawidłowa rejestracja w Serwisie wymaga podania prawdziwych danych oraz akceptacji regulaminu. Konto jest aktywowane bezpośrednio po rejestracji, a pełną funkcjonalność osiąga po podaniu przez Użytkownika prawidłowych danych do rejestracji domen oraz do faktur. Dane podane przez użytkownika i zapisane w Serwisie będą wykorzystane wyłącznie dla celów świadczenia usług rejestracji i obsługi domen internetowych oraz opcji na domeny internetowe, a także rozliczeń finansowych.
 4. Zakres przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu reguluje Polityka prywatności <http://www.DlaInsert.pl/polityka-prywatnosci.html>.
 5. Użytkownik Serwisu ponosi pełną odpowiedzialność za zabezpieczenie swojego konta odpowiednim hasłem oraz za bezpieczne przechowywanie haseł: do konta, do authinfo oraz tokenów, tak aby nie dostały się w ręce niepowołanych osób. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za operacje wykonane na koncie użytkownika, jeśli wykonane były przy użyciu tych haseł.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do użytkowania Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrym obyczajem. W szczególności, użytkownik nie może w jakikolwiek sposób zakłócać pracy Serwisu ani wykorzystywać w żaden sposób luk odkrytych w oprogramowaniu Serwisu, a wszelkie usterki powinien niezwłocznie zgłosić operatorowi. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową, prawną i obyczajową za wykonywane przez siebie operacje.
 7. Wszystkie kwoty podane w Serwisie są kwotami brutto i zawierają podatek VAT. Rozliczenie z podmiotami mającymi siedzibę poza terytorium Polski odbędzie na zasadach przewidzianych w polskim prawie podatkowym i odpowiednich ustawach.
 8. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy w działaniu Serwisu wynikłe z przyczyn technicznych, w szczególności spowodowane awarią sprzętu lub oprogramowania, bądź działaniem siły wyższej, a także za utratę danych spowodowaną tymi błędami. Operator dołoży wszelkich starań aby awaria została usunięta w możliwie najszybszym terminie.
 9. Wszelkie informacje i powiadomienia przesyłane Użytkownikowi przez Serwis mają jedynie charakter pomocniczy, Operator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzeczytanie lub niedostarczenie informacji lub powiadomienia do Użytkownika ani za skutki wywołane nieprzeczytaniem lub niedostarczeniem wiadomości. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za skuteczność wysyłania powiadomień drogą mailową.
 10. Korzystanie z rabatów i promocji oferowanych w serwisie jest jednoznaczne z akceptacją dodatkowych regulaminów przypisanych do tych rabatów i promocji, udostępnianych do wglądu przy wyborze danego rabatu lub promocji.
 11. Regulamin może ulec zmianie w dowolnym momencie. Informacja o zmianie regulaminu będzie przekazana użytkownikom Serwisu drogą mailową. Dalsze użytkowanie serwisu możliwe jest jedynie po zaakceptowaniu aktualnego regulaminu.
 12. Naruszenie postanowień niniejszego regulaminu przez użytkownika będzie podstawą do zawieszenia jego konta w Serwisie, a tym samym zablokowania użytkownikowi dostępu do funkcji oferowanych przez Serwis.